Home/2017, Конференции, Курсанти, Новини, Студенти/Факултетна научна сесия

Факултетна научна сесия

До всички курсанти и студенти от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“:

Имате шанса да се включите в първата по рода си за нашия университет Факултетна научна сесия. Тя ще се проведе в периода 05-06 декември 2017 г. от 10:00 ч. в Планетариума на ВВМУ. Темата е „Иновации, проекти и проблеми в корабоплаването“, обширна е и можете да представите почти всичко, което е свързано с морската индустрия. Какво трябва да направите? До 03.12.2017 г. ни изпратете:
– три имена, факултетен номер, специалност и телефонен номер
– кратка анотация на доклада
Нашият e-mail: sc.navalacad@abv.bg
*В сесията могат да участват студенти и курсанти обучаващи се във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Очакваме ви и успех!УЧАСТИЕ В СЕСИЯТА
1. Заявките за участие, с анотация на доклада, трябва да бъдат изпратени на
e-mail: sc.navalacad@abv.bg до 03.12.2017г.
2. Докладите, оформени според изискванията трябва да се
предадат на секционните секретари на 05.12.2017 (за факултет „Навигационен“)
и 06.12.2017 (за факултет „Инженерен“), преди началото на работата по секции.
Докладите ще бъдат включени в издание, което ще се съхранява в библиотеката
във ВВМУ.
3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор,
самостоятелно или в съавторство, е два.
4. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ – до 15
минути.
5. Окончателната програма ще бъде обявена на 05.12.2017г.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА
ДОКЛАДИТЕ
1. Максималният обем на докладите е шест страници, вкл. илюстрованият
материал
2. Текстът да е разпечатан контрастно и едностранно на стандартен лист хартия
формат А4, до 45 реда на страница и 70 знака на ред. Полетата на всяка страница
да бъдат с размери: ляво 20 мм.; дясно – 20 мм.; горно – 20 мм.; долно – 25 мм.
На листа не се чертае рамка. Да се използва шрифт Times New Roman,
14 пункта, текстов редактор Word.
3. Оформлението на началната страница да възпроизвежда елементите на
показания образец.
4. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни
скоби [ ], а номерата на формулите – с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).
5. Номерацията на страниците се нанася с молив.

Организаторът си запазва правото да не публикува доклади,
които не отговарят на изискванията.

Заявка за участие 

About the Author: