Home/2017, in memorial, Новини/Скръбна вест

Скръбна вест

На 24.11.2017 г. почина професор д.т.н. Васил Савов Апостолов (1936 – 2017).

Напусна ни всеотдаен колега и приятел, преподавател и високоерудиран специалист в областта на корабостроенето в България. В работата си се отличаваше с взискателност, отговорност и висок професионализъм. За дейността си като заместник-директор на Института по корабостроене, ръководител на катедра „Техническа механика“ и за научните си постижения е отличен като Почетен член на Съюза на научните работници – Варна, и с награда „Варна“ в областта на техническите науки от Община Варна.

Дългогодишен преподавател е по дисциплината „Съпротивление на материалите“ и „Строителна механика“, автор на няколко учебника и на многобройни научни публикации.

Ще си спомняме за него с много уважение и обич.

Поклон пред паметта му!

By | 2017-12-01T08:57:52+00:00 ноември 26th, 2017|2017, in memorial, Новини|0 Comments

About the Author: