Home/2017, Новини, Посещения/Съвместно заседание между академичните ръководства на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВТУ „Тодор Каблешков“

Съвместно заседание между академичните ръководства на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВТУ „Тодор Каблешков“

На 4.12.2017 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе разширен ректорски съвет с ръководствата на Военноморско училище и ВТУ „Тодор Каблешков“. Основните направления, в които се проведоха разговори, включваха: учебна, квалификационна и научна дейност. В продължение на успешната политика на сътрудничество бяха предложени нови опции за обучение по съвместни програми. Беше приет План за разширяване на взаимодействието в областта на обучението на студенти по бакалавърски и магистърски програми. Във връзка с повишаване на квалификацията на обучаемите бе решено единодушно да се работи в посока сигурност и безопасност в транспорта. Бяха коментирани и пътищата за реализация на проекти в тази област.

Като стратегия за разрастващо се сътрудничество на двата университета от България с институции извън страната, беше отбелязана възможността за партньорство с университети от Китайската народна република. Контактите бяха задълбочени след възникнал интерес за съвместна работа в сферата на научноизследователски и образователни проекти при откриването на Китайския културен център в град София на 23 ноември 2017 г.

By | 2017-12-04T19:54:06+00:00 декември 4th, 2017|2017, Новини, Посещения|0 Comments

About the Author: