Home/2017, Курсанти, Новини, Студенти, Състезания/Поименни награди за студенти

Поименни награди за студенти

Две престижни награди грабнаха обучаеми от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ в навечерието на студентския празник.

На 5.12.2017 г. в сградата на Община Варна кметът Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха годишните поименни награди за студенти от варненските висши учебни заведения, класирани на І, ІІ и ІІІ място в студентски олимпиади, в международни и национални конкурси и състезания, с отлични постижения в научни форуми.

Награди получиха съответно студент Георги Вангелов в област „Технически науки“ и курсант гл. с-на Петър Генов в област „Сигурност и отбрана“.

Останалите отличени са:

– В област „Педагогически науки“ – Александър Иванов – студент III курс, специалност „Психология“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

– В област „Хуманитарни науки“ – Михаил Емилов Димитров – студент III курс, специалност „Финанси“ в Икономически университет – Варна.

– В област „Социални, стопански и правни науки“ – Леман Хакиф – студентка IV курс, специалност „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

– В област „Природни науки, математика и информатика“ – Соня Лазарова – студентка II курс, специалност „Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет.

– В област „Здравеопазване и спорт“ – Десислав Теодоров Добрев  – студент VI курс, специалност „Дентална медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

– В област „Изкуства“ – Денис Зекирия – студент III курс, специалност „Бизнес информационни системи“ в Икономически университет – Варна.

СТАТУТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ПОИМЕННИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВАРНЕНСКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

About the Author: