Бяха представени макети пред Общото събрание на ВВМУ

Home/2017, научни проекти, Новини, Студенти/Бяха представени макети пред Общото събрание на ВВМУ

Бяха представени макети пред Общото събрание на ВВМУ

По време на Общо събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, проведено на 18.12.2017 г., представители на катедра „Електротехника“ показаха изработени от тях макети.

  1. Теслова бобина (Tesla Coil)

Бобината на Тесла позволява безопасно да се изследват някои от ефектите на високите напрежения. Този малък модел може да достигне напрежения от порядъка на няколко хиляди волта, близки до напреженията, които използват съвременните високоволтови корабни енергетични установки. Също така могат да се наблюдават и демонстрират различни интересни физични явления като възпроизвеждане на звук от разрядника, безконтактно задействане на луминофорни осветителни тела и др.

  1. Демонстрационно-обучителен четириколесен робот (Educational Robot)

Демонстрационно-обучителният робот има за цел запознаване на студентите с основни параметри и функции в електрообзавеждането. На него могат да се видят, настроят и изпробват ултразвукови и фотодатчици, а задвижването му е реализирано посредством ШИМ (PWM). В различни упражнения студентите могат да настроят и използват функциите му, включително и ПИД регулатор. Роботът разполага и с дистанционно управление чрез смартфон, посредством Bluetooth.

  1. Стенд за изпитание на полупроводникови елементи (Semiconductorteststation)

Стенд, имащ за цел изпитание, свързване и разглеждане на работните характеристики на различни полупроводникови елементи (диоди и транзистори). Управлението е реализирано посредством микроконтролер Arduino Uno.

  1. Стенд (симулатор) на скрубер система (Scrubbersystemsimulator)

Стенд за изучаване на системите и принципа на работа на модерни Scrubber системи, отговорни за очистването на изходящите газове от корабните дизелови двигатели (SOx газове). С него може бързо, лесно и визуално да се обясни принципът на работа на подобни системи, които все повече и повече навлизат в съвременните корабни механизми. Моделът е направен по пример на реална работеща установка на борда на кораб.

В Катедрата се работи и по други проекти, които не бяха представени пред Общото събрание. Сред тях са реализираните вече проекти на портативен осцилоскоп, RLC метър, проектиран и изработен от студенти III курс, трифазен асинхронен електромотор и други.

Всички представени макети са изработени от студенти и докторанти към Катедрата под ръководството и наблюдението на преподаватели.

За изработването на макетите не са използвани финансови средства от Училището, а само такива от дарения и външни спонсорства.

В Катедрата има потенциал за разработването на множество други лабораторни макети и установки, което ще спомогне за развитието на материалната база в нея, както и ще подобри значително процеса на обучение на студентите и курсантите от специализация КММ.

 

By | 2017-12-21T11:51:43+00:00 декември 18th, 2017|2017, научни проекти, Новини, Студенти|0 Comments

About the Author: