Покана за семинар по проект DivSea

divsea-logo-v2-starting-2-11-2016EU flag-Erasmus+_vect_POS

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В съответствие със стратегическите цели и препоръки на политиката на ЕС в областта на морският транспорт от ключов интерес за общността е да се постигнат и поддържат стабилни и предсказуеми световни конкурентни условия за корабоплаването и за други дейности част от морската индустрия. За постигането на тази цел е необходимо висококачествено представяне на човешките ресурси, като се обръща повече внимание на развиването и усъвършенстването на необходимите умения и квалификации.

В тази връзка ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ най-любезно Ви кани да вземете участие в семинар на тема „Съвременни средства за подобряване на уменията на морските лица“, който ще се проведе на 15 февруари 2018 година от 14:30 часа във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна, лекционна зала №11.

Събитието е част от проект „Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им” (DivSea) по програма „Eразъм+“, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“. Бенефициент по проекта е Морския университет в Констанца (CMU), Румъния и партньори: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, България; Европейска Асоциация за Кариерно Ориентиране (EACG), Кипър и STC-GROUP, Холандия.

По време на събитието ще бъде представен проекта и неговите цели, ще бъдат разгледани основни въпроси, свързани с предизвикателствата пред модерното морско образование, ще бъдат представени резултатите от ключовите дейности, свързани с разработването на актуални курсове, предоставящи адекватни знания, умения и разбирания на тези, които са вече част или желаят да бъдат част от морската индустрия и развитие.

Искрено се надявам да уважите нашата покана за участие и заедно да се обединим и подкрепим общата ни цел да подобрим квалификацията в морската индустрия и да преодолеем пропуските в необходимите знания и умения.

Моля, потвърдете участие до 12.02.2018г. като ни изпратите следните данни на участниците в събитието изписани на латиница – три имена, e-mail, организация, адрес на организацията, град и държава на организацията.

Лице за контакт: к-н лейт. ас.д-р Тодор Коритаров, e-mail – t.koritarov@naval-acad.bg, тел: 0887466695

С УВАЖЕНИЕ:

Професор д-р Благовест Белев,

Ръководител на проекта от страна на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

About the Author: