Home/2018, акредитация, Морско образование, Новини, Посещения/Процедура за програмна акредитация на специалност „Речно корабоплаване“

Процедура за програмна акредитация на специалност „Речно корабоплаване“

На 14.02.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по процедура за програмна акредитация на специалност от регулиращите професии „Речно корабоплаване“ от професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, в състав: проф. д.н. инж. Николай Георгиев – от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, доц. д-р Росен Петков – от Националния военен университет „Васил Левски“, маг. инж. Явор Стефанов – докторант в Русенския университет „Ангел Кънчев“, и наблюдаващ процедурата от ПКТН – проф. д-р Детелин Василев. Те бяха посрещнати от к-н I ранг Борис Борисов – заместник-началник по административната част и логистиката.

К-н I ранг Николай Великов – декан на Факултет „Навигационен“, направи презентация на ВВМУ, след което се състоя среща с работна група, изготвила документацията по процедурата за програмна акредитация на специалност от регулиращите професии „Речно корабоплаване“. По-късно експертната група се запозна с материално-техническата база на Училището.

Работата на експертната група ще продължи до 16.02.2018 г.

About the Author: