Home/2018, Конференции, Новини, семинар, Събития/Приключи сборът на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Приключи сборът на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 7 март 2018 г. приключи ежегодният сбор на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на тема „Обучението във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в условията на развиваща се военнополитическа криза“.

През втория ден като гост лектор бе поканен к-н II ранг Николай Георгиев, щабен офицер в отдел „Операции“ в щабен елемент за интегриране на силите на НАТО в страната. Той представи структурата, мисиите и задачите на организацията, в която служи. След презентацията времето до края на сбора бе отделено за представяне на проекти, по които Училището работи. Бяха представени и бъдещите насоки за развитие, основно в сферата на сложни технологични процеси. „Централизираното управление на проектите и екипната работа са в основата на успеха“, каза флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на Училището.

В края на двудневния сбор Началникът изрази своята благодарност към всички участници в мероприятието за положения труд през годината и изрази своята увереност, че ще продължи изграждането и поддържането на необходимите дейности за запазване на доброто име на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

About the Author: