Home/2018, други курсове, курсове, Новини, Посещения, Студенти/Специализиран курс за обучение на студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ съвместно с френската фирма Total E&P UK

Специализиран курс за обучение на студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ съвместно с френската фирма Total E&P UK

Студенти от специалностите „Корабоводене“, „Мениджмънт на водния транспорт“ и „Експлоатация на флота и пристанищата“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взеха участие в стартиралия на 26.03.2018 г. едноседмичен курс от поредицата, свързана с подготовката на бъдещите специалисти в управлението на кризи в системата на петролната и газовата индустрия.

Курсът е трети по ред и се провежда в рамките на сключеното през миналата година споразумение между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и фирма „Тотал Е&П България Б. В.“.

Френската фирма е водеща енергийна група в областта за добив на нефт, газ и енергия от възобновяеми източници и успешно извършва проучване за нефт и газ в блок 1–21: „Хан Аспарух“, в българската част на Черно море.

В рамките на предвидените 15 часа за обучение студентите ще бъдат запознати с възможностите и начините на действие при възникване на кризи и природни инциденти в областта на проучването и добива на въглеводороди и свързаните с тях стандарти за здраве, безопасност и околна среда.

В присъствието на мениджъра по операциите в „Тотал“ – г-н Иван Керманах, и завеждащия логистичната база на фирмата във Варна – г-н Владимир Ангелов, курсът бе открит от дългогодишния специалист във фирмата – г-н Филип Гайс. При своето практическо и научно развитие г-н Гайс е заемал различни длъжности и постове на инженеринговата, научноизследователската и развойна дейност, а от септември 2011 до януари 2016 г. е мениджър-директор на Total E&P UK.

Лекциите по време на курса ще бъдат водени на английски език и са безплатни за студентите.

В края на курса с обучаемите ще бъде проведен изпитен тест, като успешно представилите се ще получат сертификат за завършен курс.

About the Author: