Home/2018, Магистри, Студенти/Защитата на дипломни работи от магистри ИКТМИ

Защитата на дипломни работи от магистри ИКТМИ

На 16.03.2018 г. се проведе публична защита на магистърските тези на студентите от специалност „Информационни и комуникационни технологии“. Защитата на дипломните работи се извърши пред Държавна изпитна комисия в лекционна зала „Прогрес“. В състава на комисията бяха включени и ИТ специалисти от фирма 411 Маркетинг.

Всички представени презентации по дипломните работи бяха посрещнати с голям интерес от присъстващите в залата. Някои от презентациите приключиха с демонстрация на практическите разработки на студентите. С особен интерес бяха посрещнати презентациите и практическите демонстрации на резултатите от дипломните работи „Специализиран тестер за оценка на уязвимостите в компютърна мрежа“ на Екатерина Енчева Дянкова и  „Автоматизирана микропроцесорна платформа за жиростабилизация на комуникационна антена“ на Найден Евгениев Тотев.

Държавната изпитна комисия оцени работата на студентите с много добри и отлични оценки и им присвои образователно-квалификационната степен „магистър“.

By | 2018-04-02T06:57:13+00:00 март 27th, 2018|2018, Магистри, Студенти|0 Comments

About the Author: