Home/2018, front, Новини/Ново професионално направление – „Комуникационна и компютърна техника“, във ВВМУ

Ново професионално направление – „Комуникационна и компютърна техника“, във ВВМУ

На 29.03.2018 г. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) утвърди решението на Постоянната комисия по технически науки за разкриване на професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Това стана, след като експертна група на НАОА посети ВВМУ през февруари и провери изпълнението на критериите на НАОА за разкриване на професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника“. По време на посещението експертната група се запозна с учебно-материалната база на катедра „Информационни технологии“ и катедра „Електроника“ и изказа  задоволството си от видяното.

Засега в акредитираното професионално направление се разкриват следните специалности:

  • „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ), образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
  • „Информационни и комуникационни технологии“, образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • „Киберсигурност“, образователно-квалификационна степен „магистър“.

Интересът към новите специалности е голям, за което говори факта, че 49 от предвидените 60 места за обучение на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност ИКТ,  вече са заети от кандидати по време на ранното записване във ВВМУ.

By | 2018-11-19T08:47:10+00:00 април 1st, 2018|2018, front, Новини|0 Comments

About the Author: