Home/2018, Новини/Центърът за въздушно и космическо наблюдение към ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ успешно се справи с първата високоотговорна задача

Центърът за въздушно и космическо наблюдение към ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ успешно се справи с първата високоотговорна задача

В звездната зала на Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се извърши наблюдение на падащия към Земята китайски спътник TIANGONG 1. Обектът се наблюдаваше денонощно от 28.03.2018 г. до падането му в Тихия океан на 2.04.2018 г. в 03:16 ч. Бяха направени серия от проследявания, изчисления и прогнози за траекторията на падащия апарат. В екипа за наблюдение под ръководството на началника на Училището, флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, работиха: к-н I ранг проф. Калин Калинов – заместник-началник по учебната част, к-н II ранг проф. д-р Мирослав Цветков – началник на Научна секция за морски иновации и перспективни технологии, доц. д-р Веселка Радева, ас. Виктория Събева, студентите Светослав Георгиев, Антон Димитров, Свилен Керанов, Константин Николов, Елена Христова и курсант гл. с-на Стелиян Хаджиев. Към работната група активно участие взеха и доц. д-р Борислав Борисов от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, и г-н Пенчо Маркишки от Националната астрономическа обсерватория – Рожен.

Към този момент екипът работи по множество проекти на ЕКА (Европейската космическа агенция) и НАСА.

Работата по наблюдението на китайския спътник TIANGONG 1 допринесе в много голяма степен за адекватното информиране на държавното ръководство и обществеността. Своевременно бяха подавани коректни и точни прогнози за движението на спътника по неговата траектория. Едновременно с това екипът се обучаваше в реални условия да следи движението на неконтролирано падащи към Земята спътници. Работата на Авиокосмическия център продължава с наблюдение на други спътници, които ще бъдат контролирано приводнявани.

By | 2018-04-02T09:09:47+00:00 април 2nd, 2018|2018, Новини|0 Comments

About the Author: