Международна студентско-курсантска научна сесия във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Home/2018, Конференции, Курсанти, Научни конференции, Новини, Студенти/Международна студентско-курсантска научна сесия във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Международна студентско-курсантска научна сесия във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

53-ма студенти и курсанти взеха участие в провелата се на 27 април 2018 г. в Морско училище международна студентско-курсантска научна сесия. При предварителната селекция бяха избрани 31 доклада на представители от Националния военен университет, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Техническия университет – Варна, Икономическия университет – Варна, и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Официални гости на сесията бяха и представители от военноморските академии в Полша, Румъния и Украйна.

Приветствие към участниците в научната сесия отправи к-н I р. доцент доктор инженер Николай Великов – декан на Факултет „Навигационен“. Той подчерта важното място, което заемат разработките на студентите в бъдещите големи научни открития.

Научните доклади в сесията бяха разпределени в три секции:

  • Военни науки и национална сигурност;
  • Корабоводене и експлоатация на водния транспорт и инженерни науки;
  • Обществени науки.

Жури д’Апел, съставено от хабилитирани преподаватели във Военноморското училище, изслуша представените индивидуални и колективни доклади и оцени по достойнство най-добрите.

На всички явили се бяха раздадени сертификати за участие. А за най-добре представилите се са предвидени индивидуални награди, които ще им бъдат връчени от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, в навечерието на 24 май. 

Материала подготви Матей Тодоров

About the Author: