Home/2018, Новини/Отчетно-изборно събрание на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт

Отчетно-изборно събрание на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт

Поредното годишно отчетно събрание на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт събра на 26 април 2018 г. в х-л „Графит“ – Варна, 45 фирми, изследователски екипи, включително и представители на всички корабостроителни и кораборемонтни заводи в страната. Редовен член на Асоциацията е и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

По време на деловата част на събранието бе дадена възможност на к-н II р. доц. Иво Йоцов да презентира възможностите на нов проект, разработен от научен колектив на Военноморското училище.

Проектът представлява интегрирана информационна система за поддръжка на управлението в бреговата зона. Неговата идейна насоченост е да се обърне внимание на недостатъците на системите за мониторинг на морските пространства и е предназначен за подготовка на инженерни кадри.

Основните ползи в перспектива имат конкретни измерения.

Студентите, обучаващи се за упражняване на морски професии, имат възможност:

  • Да се подготвят на съвременно високотехнологично оборудване;
  • Да получат достъп до различни по своя характер данни в реално време;
  • Да имат достъп до интегрирана картина на процесите в бреговата зона;
  • Да получат директен достъп до научноизследователската общност и организациите, отговорни за интегрираното управление на бреговата зона.

Присъстващите оцениха по достойнство представения проект, който отсега залага възможностите за разкриване на нови специалности във флотската академия.

Материала подготви Матей Тодоров

By | 2018-05-02T08:25:14+00:00 април 27th, 2018|2018, Новини|0 Comments

About the Author: