Home/2018, Конференции, Научни конференции, Новини, Събития/Научна конференция „Стратегии, хора и технологии в корабоплаването“ във ВВМУ

Научна конференция „Стратегии, хора и технологии в корабоплаването“ във ВВМУ

На 10 май 2018 г. във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ се проведе научна конференция под наслов „Стратегии, хора и технологии в корабоплаването“.

В конференцията с международно участие се включиха осемнадесет докторанти и постдокторанти, които представиха общо двадесет и седем доклада, разпределени в три научни сесии:

– Управление на кораби и корабни силови уредби;

– Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища;

– Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

Докладите отразиха научните изследвания, свързани с подобряване на икономичната работа и стабилността на двигателите с вътрешно горене. Представена бе оценка на ресурсите на външните фактори, които влияят на управлението на кораба. Показани бяха методи за числено определяне на собствените честоти и форми на трептене на работно колело в центробежен компресор. Оживена дискусия предизвикаха доклади, свързани с астронавигацията и навигацията, където се използват милисекундни пулсари. Разисквани бяха въпроси, свързани с обучението и психологическия профил на резилиантната личност.

Няколко доклада бяха насочени към киберсигурността при системите за управление на бази данни. Разгледано бе прилагането на блокчейн технология в морската индустрия, както и начините за автоматизиране на протоколирането на събития в мрежовата инфраструктура на висшите учебни заведения.

Бяха докладвани значителен брой изследвания върху акустичните свойства на медна сфера във водна среда и бе представено синтезирано хидроакустично изображение с помощта на метода на обратната проекция.

Целта на конференцията бе да се осигури възможност за обмен на информация, като се проследят и очертаят съвременните насоки на научните изследвания в областта на морските стратегии:

– за усъвършенстване на комуникациите;

– за внедряване на нови технологични постижения;

– за проблеми, свързани с човешкия фактор;

– за осигуряване на безопасност в корабоплаването.

About the Author: