Home/2018, Конференции, Новини, проекти, Събития/Конференция по 3D моделиране и симулации

Конференция по 3D моделиране и симулации

В периода от 8 до 10 май 2018 г. в София се проведе конференция с подкрепата на NASA. Бяха показани студентски разработки от над 15 университета от цял свят, свързани с изграждане на 3D модели и симулации на обратната страна на Луната. Тази година България е единствената страна от Източна Еврпа, която участва в проекта. Българските студенти са от три университета – Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националния военен университет „Васил Левски“ и Нов български университет. Екипът от ВВМУ е най-големият по численост, като наброява близо 20 души.

Първите два дни от конференцията преминаха в опознаване на екипите един с друг и подготовка на 3D моделите и симулациите. Бяха посетени „Технопарк“ – София, и BULATSA – ръководство на въздушното движение, където показаха на студентите най-новите технологии в сферата на виртуалната реалност и как тя може да бъде интегрирана при обучението на бъдещите специалисти. На третия ден от форума беше представена работата на всички екипи, както и презентации на представители от NASA, CASTRA, BULSIM, COHERENT: LABS и т.н.

Студентите от Морско училище представиха своята разработка за лунен порт и космолет, които са свързани в обща симулация. Първият федерат (единица) е лунният порт, като той е съставен от три части – навигационна кула, биосфера и площадка за кацане, а вторият е космолет, който е свързан с лунния порт и доставя ресурси от или за базата.

Основната идея на проекта е да създаде контакти между младите хора от различни страни, за да работят заедно по 3D моделирането и провеждането на симулациите, а не да се конкурират помежду си.

В края на форума всички участници получиха сертификати, които да удостоверят участието им в проекта.

Планира се догодина форумът да се проведе в Бразилия.

3D космическа симулация

 

About the Author: