Home/2018, Новини, Посещения, СУК/Одит от Лойдс регистър започна във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Одит от Лойдс регистър започна във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 17.05.2018 г. започна провеждането на шестмесечен одит на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по системата за управление на качеството по ISO 9001:2008 и преход към ISO 9001:2015. Одитът се извършва от Lloyd’s Register, световен лидер в извършването на независими оценки, включително сертификация, валидиране, верификация и обучение в широк спектър от стандарти и схеми, с признание от повече от 50 акредитационни органа. Водещ одитор на фирмата е госпожа Нели Мавродиева.

Одитът за качеството представлява системно и независимо изследване за определяне на наличието на свързаните с качеството дейности и дали резултатите от тях съответстват на планираните дейности, както и дали те са извършени ефективно, и подходящи ли са за постигане на целите.

Процедурата ще определи съответствието на изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от процес или продукт. Оценката на съответствието представлява дейност, която директно или индиректно се отнася за изпълнението на конкретни изисквания.

By | 2018-05-17T12:19:33+00:00 май 17th, 2018|2018, Новини, Посещения, СУК|0 Comments

About the Author: