Home/2018, DivSea, научни проекти, Новини, Посещения, Събития/Провеждане на обучение съгласно проект DivSea по програма Eразъм+

Провеждане на обучение съгласно проект DivSea по програма Eразъм+

На 21 май 2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стартираха курсове по проект „Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им“ – DivSea, по програма Eразъм+, ключова дейност 2. „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“. Бенефициент по проекта е Морският университет в Констанца (CMU), Румъния, и партньори: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Европейската асоциация за кариерно ориентиране (EACG), Кипър, и STC – GROUP, Холандия.

Курсовете са в две категории. Първият е насочен да развива професионалните умения на морските лица – „Системи за третиране и управление на баластни води“, а вторият има за цел да придава допълнителни знания, подобряващи социалните умения – „Работа в екип“.

В обучението участват двадесет курсисти, изпратени от Морския университет в Констанца, Република Румъния. Още в самото начало на занятията проличаха високата им мотивация, силната ангажираност в процеса на обучение и жаждата за нови знания, които да придадат нова, по-висока стойност към тяхната морска квалификация и експертиза.

Лекторите, провеждащи обучението, са с доказан дългогодишен професионален опит и експертиза в морската практика.

През първия ден на обучението присъства експерт от STC – GROUP, Нидерландия. Неговата основна задача e да извърши наблюдение и одит на провежданите курсове. След като се увери в успешния старт, адекватното и ефективно провеждане на занятията, експертът ясно изрази своите удовлетвореност и увереност в успешната реализация на обучението. Той също така беше впечатлен от достойното представяне на обучаемите в курса и реализираната ефективна комуникация между обучаващ и обучаем.

About the Author: