Home/2018, DivSea, научни проекти, Новини, проекти/Успешно завършиха проведените курсове по проект DivSea във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Успешно завършиха проведените курсове по проект DivSea във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

На 25.05.2018 г. успешно завършиха курсовете по проект “Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им” – DivSea по програма „Eразъм+“, ключова дейност 2. – „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“. Бенефициент по проекта е Морският университет в Констанца (CMU), Румъния, и партньори: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Европейска асоциация за кариерно ориентиране (EACG), Кипър, и STC – GROUP, Холандия.

По време на занятията освен теоретични лекционни занятия се наблегна и на практическата работа с обучаемите. В упражненията бе активно използвана съвременната тренажорна учебна база на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, което позволи на обучаемите да работят в среда максимално близка до реалната. Тези условия реализираха високо ниво на разбиране и адекватни професионални възприятия в обучаемите.

Поставените цели и задачи бяха изпълнени в пълен обем от всички обучаеми, което беше основание всеки от тях да получи сертификат удостоверяващ успешната подготовка. За реализирането на курса допринесоха, както екипът от лектори така и качественият подбор на обучаеми извършен от Морският Университет в Констанца, Република Румъния.

Обучението представляваше и тест на разработената „Е-learning“ платформа по проекта, внедряваща съвременни педагогически практики, осигуряващи по-високи нива на достъпност,  гъвкавост, мобилност и комплексно управление на образователния процес.

Важен елемент от управлението на качеството беше присъствието на експерт от STC-GROUP Нидерландия, с основна задача наблюдение, контрол и оценка на нивото на провежданите курсове.

About the Author: