Акредитация на докторски програми в Морско училище

Home/2018, акредитация, Новини/Акредитация на докторски програми в Морско училище

Акредитация на докторски програми в Морско училище

От 12.06. до 14.06.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е експертна група на НАОА по процедура за програмна акредитация на докторски програми. Програмите са, както следват: „Приложна механика“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“ от професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ от професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“.

Състав на експертната група:

  1. Проф. д-р инж. Розалина Стефанова Димова – ТУ – Варна;
  2. Доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова – ТУ – Габрово;
  3. Любомир Бойков Делчев – студент, НВУ „Васил Левски“.

Наблюдаващ процедурата от ПКТН – проф. д-р инж. Детелин Василев.

В дните на акредитация експертната група ще се срещне с академичното ръководство и ще се запознае с политиката на Морско училище за осигуряване на качеството на обучение, с процедурите за разработване и обновяване на докторските програми, със структурите и разработените вътрешнонормативни документи за функционирането на системата за подготовка на докторанти, както и с финансовата осигуреност на докторантите.

На експертната група ще бъде показана материално-техническата и информационна база, необходима за учебно-преподавателската и научноизследователската дейност, Кариерния център и университетската библиотека. Ще се проведат срещи с докторанти и потребители на кадри.

На 14.06., последния ден от акредитацията, експертната група ще заседава и ще се проведе заключителна среща с академичното ръководство.

By | 2018-06-12T13:35:06+00:00 юни 12th, 2018|2018, акредитация, Новини|0 Comments

About the Author: