Home/2018, Новини/Анализ на проведен курс „Предизвикателства пред сигурността в морските зони на ЕС“

Анализ на проведен курс „Предизвикателства пред сигурността в морските зони на ЕС“

В периода 28.05. – 1.06.2018 г. в гр. Варна се проведе курс на тема „Предизвикателства пред сигурността в морските зони на ЕС“, организиран от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съвместно с Щаба на ВМС – мероприятие № 11 от календара със събития на Министерството на отбраната по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Целта на курса беше да се запознаят обучаемите със средата за сигурност в морските зони на ЕС – Черноморско-Средиземноморския район, като се разкрият и анализират основните заплахи, както и колективните (ЕС и НАТО), регионалните и националните способности и инициативи за борба с тях. Целта на курса е определена в изпълнение на приоритет 4 на Председателството: „Задълбочаване на сътрудничеството ЕС – НАТО в изпълнение на Декларацията от Варшава“.

Курсът беше включен в академичния календар на Европейския колеж по сигурност и отбрана (ESDC) – Брюксел, Белгия. Номинирането на участници се извърши чрез координаторите на ESDC в МО, МВнР и страните, излъчили участници. Обучението беше организирано в два модула – неприсъствен (през електронната платформа на ESDC) и присъствен – в указания период. Участниците извън град Варна бяха настанени във ВПД „Флагман“ на КК Св. св. Константин и Елена. От общо 36 участници 17 бяха чуждестранни – от Полша, Румъния, Кипър, Финландия, Белгия, Италия, Великобритания и структурите на ЕС.

Организацията на провеждането на курса беше утвърдена от Министъра на отбраната, като бяха възложени задачи на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ВМС и структури, пряко подчинени на МО, въвлечени в осигуряването на отделните аспекти на курса. В теоретичните и практическите модули бяха включени сили и средства на ГД „Гранична полиция“ – МВР, и ИА „Морска администрация“ – МТИТС.

Учебната програма на курса беше изготвена в съответствие с процедурите на ESDC, като същата беше одобрена от Международния образователен борд на Колежа. Успешно завършилите курса получиха сертификати за това, издадени от ESDC, и един кредит по системата ECTS.

В заключителната част на курса, при проведената кратка дискусия, всички участници споделиха впечатленията си от обучението и дадоха висока оценка за академичната програма, съчетана с практически упражнения, покриващи в рамките на пет дни най-важните теми, които са от съществено значение за морската сигурност на територията на Европейския съюз: „Система за контрол на морските зони на ЕС“; „Военноморските сили и бреговата охрана, като компоненти на системата за морска сигурност“; „Морски операции по сигурност в Европейския съюз“; „Управление и контрол на морските операции в Европейския съюз“; „Използване на военноморските сили и граничната охрана при противодействието на  бежанската вълна в Средиземно море“.

В проведената впоследствие от ESDC анкета, въз основа на мнението на участниците, са получени следните оценки:

  • Полезност/уместност на курса – 5.00/4.93 от 6.00 максимална оценка;
  • Оценка на сесиите на курса – средно 5.024 от 6.00 максимална оценка;
  • Обща организация на курса (информационен пакет, практическа информация, регистрация, организация, програма, разпределение на времето, място на провеждане на курса) – 5,12 от 6.00 максимална оценка;
  • Обща оценка на курса: отличен – 42,86%; мн. добър – 50%; среден – 7,14%.

Организационният комитет на курса получи поздравления от секретариата на ESDC за високата оценка, дадена от участниците. Същата е над средната за провеждани до момента курсове от този тип.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ изразява своята благодарност на Военноморските сили, Главна дирекция „Гранична полиция“, СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“, секретариата на ESDC – за тяхното активно участие и принос за успешното провеждане на курса „Предизвикателства пред сигурността в морските зони на ЕС“ и получените високи оценки.

By | 2018-07-03T08:25:33+00:00 юли 1st, 2018|2018, Новини|0 Comments

About the Author: