Home/2018, Новини, Посещения, работна среща, Събития/Във Военноморско училище се проведе разширен ректорски съвет

Във Военноморско училище се проведе разширен ректорски съвет

На 13.07.2018 г. на тридневна визита във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ пристигна ректорският състав на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Гостите бяха посрещнати от академичното ръководство на Военноморското училище. В заседателната зала им бе представена обширна презентация, включваща история, мисия, задачи и перспективи за развитие на флотската Алма матер. След презентацията ректорският съвет бе запознат с учебно-материалната база на Училището и гостите получиха възможността да вземат участие в демонстрации, проведени в Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.

През втория ден от визитата академичните структури на двата университета проведоха заседание, на което бяха обсъдени приоритетните направления, в които да си сътрудничат. Беше отчетен успехът от попълването на местата с обучаеми вследствие от добре организираната и проведена приемна кампания. При прегледа на съвместните дейности в образователните проекти и научната активност бяха отчетени високи резултати, като бяха очертани и тенденции за бъдещо сътрудничество в областта на издателската дейност, участието в научни форуми, обособяването на съвместни образователни програми на магистърско ниво и възможностите за професионална сертификация.

„Ние разчитаме на едни уникални взаимоотношения – на пръв поглед става ясно, че трябва да сме конкуренти, но ние всъщност се допълваме. По този начин ставаме по-силни. Правим много общи неща и търсим нов опит и качество на базата на синергията. Така ставаме все по-добри и вървим уверено напред“, каза флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров в заключителните си думи.

През последния ден от визитата делегацията ще се запознае с проекта „Полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари“, където гостите ще наблюдават практическо занятие с обучаеми.

About the Author: