Home/2018, международни проекти, Морско образование, Новини/Във Военноморско училище стартира обучението на студенти от Република Ангола

Във Военноморско училище стартира обучението на студенти от Република Ангола

По поръчка на Министерството на риболова на Република Ангола е бил извършен подбор на младежи сред лидерите в областта на математиката и физиката в страната. Избрани са били 39 души, които през следващите 5 години ще бъдат обучавани във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ като цивилни студенти. Обучението включва 1 година изучаване на български език с помощта на преподаватели по българска филология и 4 години обучение в професионално направление. Всеки един от тях самостоятелно е избрал специалността, която желае да завърши. 20 от кандидатите са избрали специалност „Навигация“, а останалите 19 – „Корабни машини и механизми“.

Наред с придобиването на специалност, студентите ще се изградят като отговорни и дисциплинирани личности благодарение на обучителния процес в Морско училище и под зоркото око на ст. Лейт. Сейко Сейков.

На 16.07.2018 г. флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров поздрави студентите от Ангола с началото на тяхното обучение и им пожела здраве и успехи по време на учебния процес.

About the Author: