Годишна среща по проект „Интегрирана информационна система за управление и мониторинг на бреговата зона“

Home/2018, Новини, Посещения/Годишна среща по проект „Интегрирана информационна система за управление и мониторинг на бреговата зона“

Годишна среща по проект „Интегрирана информационна система за управление и мониторинг на бреговата зона“

На 25.09.2018 г. на официална визита във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха представители на Министерството на външните работи на Норвегия, Министерството на външните работи на Исландия, Посолството на Норвегия в Букурещ, Националното координационно звено и Министерството на финансите на България, които се явяват страни донори във връзка с проекта „Интегрирана информационна система за управление и мониторинг на бреговата зона“.

Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет изпълнява функциите на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Националното координационно звено, съвместно със страните донори, наблюдава изпълнението на програмите, като най-важен форум представлява Годишната среща, на която се представят и обсъждат постигнатите резултати по програмите и проектите, както и цялостното изпълнение на механизмите.

Програмата на визитата включва посещение на място на проекти, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. По време на срещата бяха демонстрирани постигнатите резултати по знакови проекти, които са осигурили възможност за въвеждане на иновативни технологии и процеси в сътрудничество и партньорство с останалите страни донори.

By | 2018-09-25T15:18:49+00:00 септември 25th, 2018|2018, Новини, Посещения|0 Comments

About the Author: