Home/2018, акредитация, Новини/ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – лидер във военнообразователната система

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – лидер във военнообразователната система

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет даде институционална акредитация на най-старото техническо училище в страната – Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, с обща оценка 9,59 и срок на валидност 6 години.

Оценката е признание за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване; за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите, студентите и докторантите в научните и приложни изследвания; за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Висшето военноморско училище е национален лидер на морското образование и квалификация, а международният му престиж е безспорен. Развива се, отчитайки състоянието на средата за морско образование, тенденциите и процесите, произтичащи от нея, в съответствие с новите предизвикателства в национален и европейски контекст. Непрекъснато се осъвременява учебно-научната инфраструктура, като се поставя основен акцент върху изграждането на модерни корабни симулатори, тренажори и обновяване на лекционните зали, които са сред основните фактори за развитието на знанията и приложните умения на бъдещите офицери от военния и гражданския флот.

С получената оценка ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за пореден път доказва водещата си роля във военнообразователната система. Тази висока оценка безспорно стимулира командния и преподавателски състав към непрестанно развиване на потенциала, повишаване и поддържане на качеството на предлаганото образование.

%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82

By | 2018-10-04T13:38:58+00:00 октомври 4th, 2018|2018, акредитация, Новини|0 Comments

About the Author: