Home/2018, международни проекти, Новини, Посещения/Морско училище подписа споразумение с университет в Барселона

Морско училище подписа споразумение с университет в Барселона

На 16.10.2018 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, подписа споразумение с факултета по морски науки към Политехническия университет в Барселона. Споразумението касае обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм+ за специалностите в областта на морските науки, морския транспорт и морските технологии. Приоритет са специалностите Nautical Sciences and Maritime Transport и Marine Technologies както за бакалаври, така и за магистри.

Споразумения от този тип са от особено значение за командно-преподавателския състав, курсанти и студенти, защото чрез тях се отварят нови възможности за развитие и придобиване на опит и нови знания. Участието в съвместни конференции, в които висшите учебни заведения обменят информация за постигнати резултати от научноизследователската дейност, са основна цел на обмена.

About the Author: