Home/2018, международни проекти, Новини, Посещения/Годишна среща на държавите – членки на Черноморската асоциация на морските институти

Годишна среща на държавите – членки на Черноморската асоциация на морските институти

На 17.10.2018 г. се проведе Годишна среща на държавите – членки на Черноморската асоциация на морските институти. В рамките на заседанието бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на морското образование и взаимопомощ при работата в научната сфера. Важен момент в работата бе предложението за членове в организацията да бъдат привличани и представители на нечерноморски държави.

Според новите правила в заседанията вече ще могат да участват всички членове, не само представителите на страните основателки.

Срещата завърши с решение на изпълнителния комитет на организацията за оптимизиране на възможностите за обмен на студенти и увеличаване на броя им.

About the Author: