Home/2018, Конференции, Научни конференции, Новини/ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – домакин на научно-техническата конференция „Акустика“

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – домакин на научно-техническата конференция „Акустика“

На 19.10.2018 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе домакин на Националната научно-техническа конференция „Акустика“. Конференцията се организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения, Националната секция „Акустика“, Българската асоциация за обществен контрол и управление на шума (БАОКУШ), Института по механика – БАН, Техническия университет – София, Техническия университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Форумът се провежда ежегодно – от 1973 г. до сега, и през настоящата година се честват 45 години от началото на неговата работа, както и 45 години Национална секция „Акустика“.

Конференцията е международна, с участие на учени от Русия, Румъния, Беларус, Украйна и други страни. Традиционно се провежда на два етапа – в гр. Варна и в гр. София, като обикновено в средата на октомври е във Варна, а в края на ноември – в София. Всяка от двете сесии е с продължителност два дни. За първа година домакин във Варна е Морско училище в сътрудничество с Техническия университет – Варна.

Всяка година Морско училище участва в конференцията и представя доклади в областта на хидроакустиката и обработката на акустични сигнали. Това не е случайно, защото именно във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се поставят основите на военноморската радиолокация и хидроакустика. Разработват се нови радио- хидроакустични буйове „Чайка“ от колективи с участието на капитан I ранг Трифон Пенков, капитан I ранг Цветан Папазов и други. Изделията „Чайка“ са забележително научно постижение в историята на катедра „Електроника“, получило международно признание и оценено за времето си като голямо изобретение във военноморската хидроакустична техника.

Приветствено слово от името на началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, изнесе заместник-началникът по административната част и логистиката – к-н I ранг Емил Йорданов.

Основните теми, залегнали в изнасяните по време на конференцията доклади, са:

  • Фундаментални и научно-приложни проблеми на акустиката;
  • Физическа акустика, шум в околна/работна среда;
  • Електроакустика; строителна акустика; акустика на зали, обработка на звукови сигнали;
  • Хидроакустика;
  • Акустични и ултразвукови методи за изследване на материали и изделия (безразрушителен контрол);
  • Стратегически шумови карти;
  • Непрекъснат вибрационен мониторинг на въртящи се машини и съоръжения;
  • Вибрации – анализ и/или диагностика на машини и сгради;
  • Въздействието на шум и вибрации върху човека.

About the Author: