Home/2018, курсове, Новини/Курс на Total във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Курс на Total във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

В периода 15.10. – 20.10.2018 г. многонационалната корпорация Total проведе в Морско училище курс по международно управление и междукултурна комуникация. Ръководител на курса беше професор Кристине Гастинел, която е консултант на международни групи по цял свят и е работила в 29 държави.

Целта на курса е да се увеличи междукултурната компетентност на обучаемите. Курсът се състоя от две части, като първата бе посветена на различните възприятия на света и защо е необходимо обучение в именно такъв курс. По време на втората част бяха разгледани множество аспекти на понятието „култура“ и ролята на стереотипите. Подходът на проф. Гастинел бе това да стане чрез сравняване на различните култури по света по 9 ключови междукултурни показателя. По време на курса бяха обогатени знанията за изработване у всеки обучаем на критерии и ориентири при работа в междукултурна среда. Дидактическите методи на обучение включваха лекции, експерименти, упражнения, примери от практиката и др.

Курсът е създаден, за да подпомогне работата и управлението в междукултурна среда.

В последния ден всички участници положиха тест и получиха сертификат.

By | 2018-10-20T15:44:06+00:00 октомври 20th, 2018|2018, курсове, Новини|0 Comments

About the Author: