Home/2018, Новини, Посещения, проекти/Участие в „ Международна конференция за моряците и морските кариери в Гдиня“.

Участие в „ Международна конференция за моряците и морските кариери в Гдиня“.

В периода от 22.10- 27.10 във Военноморската академия на Р Полша в гр. Гдиня се проведе второ събитие по проект MENTORESS E2 : “ Работна среща по проблемите на равнопоставеността на половете за трудова заетост и проблеми, възникнали по време на изпълнението на задълженията“. Проектът MENTORESS се реализира в международно сътрудничество с четири университета, включително Университета Пири Райс в Турция, Военноморската академия „Мирча Сел Батран“ в Румъния, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в България и Военноморската академия в Полша.

В рамките на събитието се проведе международна конференция за морето и професионалната кариера : „ Международна конференция за моряците и морските кариери в Гдиня“.

Основните цели на проекта са:

–  модернизация на висшето образование в Европа с ориентация за повишаване на равнището на заетост и поддържане на заетостта на жените в морските професии, да бъдат служители и мениджъри в морската индустрия;

–  въвеждането на иновации в университетското морско образование, с цел да се гарантира, че

жените,  възпитаници на университети, работещи морски професии, ефективно ще се справят с трудностите, с които могат да се сблъскат в бъдеще по време на изпълнението на професионалните си задачи.

В конференцията участие взеха представители от Морско училище- доц. д-р С. Люцканова, доц. д-р Т. Маджарова и к-н лейтенант С. Стефанова. На вниманието на всички участници доц. д-р Люцканова изнесе два научни доклада на теми:

  • „Управление на различията включително и второ поколение достъп на равнопоставени начала в морската професия“;
  • „Емпирично изследване на някои проблеми, касаещи равнопоставения достъп в морската сфера“.

Проектът е част от идеята за намаляване на различията между ролите и професионален статус на жените и мъжете в морския сектор, премахване на неравенствата, съществуващи в тази област, а също така допринася за развитието на морската индустрия и морската сигурност в отбраната.

Следващата конференция и работна среща ще се проведат в началото на месец февруари, като домакин ще бъде ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“.

By | 2018-10-29T19:24:39+00:00 октомври 28th, 2018|2018, Новини, Посещения, проекти|0 Comments

About the Author: