Home/2018, Еразъм, Новини, Посещения, семинар/Семинар по проект Еразъм+

Семинар по проект Еразъм+

На 10 и 11 ноември 2018 г. офицери и преподаватели от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участваха в семинар по програма Еразъм+ на тема „Ключови дейности по отчет за 2017 – 2018 г. и бъдещо развитие“. Мероприятието се проведе в село Шкорпиловци, община Долни чифлик. Участниците имаха възможност да се запознаят подробно с дейностите, които Училището осъществява в рамките на програма Еразъм+, и с широкия кръг от възможности, които програмата предлага на студенти, преподаватели и административен персонал от висшите училища. Капитан втори ранг доц. д-р Желязко Николов, координатор на програмата, представи доклад, свързан с дейностите на проекта:

  • Студентска мобилност с цел практика;
  • Студентска мобилност с цел обучение;
  • Преподавателска мобилност с цел преподаване;
  • Преподавателска мобилност с цел обучение.

„Амбицията занапред е да продължава нарастването на броя на студентските и преподавателските мобилности. Бяха отчетени бърз темп на развитие на програмата и нарасналият брой университети, с които Морско училище работи съвместно“, обобщи координаторът на програмата след направената презентация.

Във втория панел на семинара капитан първи ранг проф. д-р Калин Калинов, заместник-началник по учебната и научната част, запозна участниците с проектите, по които Училището работи. Специално внимание бе отделено на DEEP, IAMU и EMACS. Той представи всеки един от тях с неговата цел, времева и финансова рамка. В изложението си проф. Калинов разкри основните идеи на проектите и възможностите за интегрирането им в учебния процес. Чрез вече реализирани подобни проекти Училището успя да подобри своята учебно-материална база и да задълбочи работата си в областта на научноизследователската дейност.

В рамките на семинара бе проведен и Академичен съвет, на който бяха обсъдени въпроси, свързани с администрирането на Морско училище.

By | 2018-11-13T11:48:10+00:00 ноември 11th, 2018|2018, Еразъм, Новини, Посещения, семинар|0 Comments

About the Author: