Home/2018, Новини/Студент от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ създаде уникален проект за учебен кораб 4 в 1

Студент от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ създаде уникален проект за учебен кораб 4 в 1

В рамките на Международната асамблея на морските университети (IAMU), която се проведе в Барселона, студент от 4-ти курс, специалност „Корабни машини и механизми“ към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Светослав Георгиев, представи своя уникален проект за учебен кораб. Корабът е интересен с това, че съчетава в себе си общо 4 типа други кораби и има възможност да обучава до 200 студенти в техните професионални направления. Това са: контейнеровоз, автомобиловоз, танкер и бълкер, като ще може да се осигури подготовката на кадри и за круизните кораби. Всеки модул ще предоставя възможност за реално практическо обучение по товаро-разтоварните дейности, поддръжка, запознаване и правилна експлоатация на специфичните машини и механизми и особеностите на типа кораб. Разположението на отделните модули е съобразено с предвижданото натоварване, за да се осигури устойчивостта на кораба.

Корабът е проектиран така, че да разполага с лекционна зала с общ капацитет от 100 души; с две столови с общ капацитет 200 души – за обучаемите; зала, където ще бъдат обучавани студентите от специалност „Корабоводене“; радиолокационен център; симулатор с виртуална реалност за провеждането на учения, свързани с безопасността на кораба, както и възможност за виртуално запознаване, сглобяване и разглобяване на системи и механизми; две учебни работилници; медицински център; зъболекарски кабинет и операционна зала. Съгласно проекта учебният кораб отговаря на следните критерии:

– Оборудван е с най-съвременните симулатори за обучение.

– Пресъздава практическите условия на най-много типове кораби, за да може да подготви бъдещите специалисти за условията и практиките на различните кораби.

– Предлага условия за съчетаване на теория и практика.

– Многофункционален е, за да може да обхване най-голям спектър на обучение на различни морски специалисти.

– Съобразени са условията за сигурност, за да се обезпечи безопасността на хората на борда при работа и обучение.

Проектирането и изграждането на учебния кораб ще предостави възможност за увеличаване на общия брой стажове по време на обучението, като студентите ще могат да започнат още в първите години на своята подготовка. Ще осигури по-качествено практическо обучение и получаване на по-устойчиви знания за отделните системи, механизми, съоръжения и спецификата на отделните типове кораби. Също така наличието на такъв учебен кораб ще осигури много добро съвместяване на теория и практика, възможност за обучение на всички морски специалности на един кораб и изграждането на по-мотивирани морски кадри.

By | 2018-11-13T14:34:02+00:00 ноември 10th, 2018|2018, Новини|0 Comments

About the Author: