Home/2018, Новини, Посещения, Студенти/БТК стимулира обучението по мобилни комуникации във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

БТК стимулира обучението по мобилни комуникации във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

През ноември тази учебна (2018/2019) година започна провеждането на съвместни занятия с БТК „Виваком“ за студентите от специалност „Информационни и комуникационни технологии“. Практическите упражнения се провеждат на базова станция на оператора в Централна поща – Варна. Те се водят от специалисти на отдел „Архитектура, планиране и изграждане на мрежата“ – София. Експерти от „Виваком“, запознаха в детайли обучаемите със задачите, които се решават при планиране и създаване на сайт на оператора, както и конфигурирането на секторите с покритие.

„Ежедневните предизвикателства ни стимулират и мотивират да работим усърдно. Радваме се, че можем да споделим своя опит с обучаемите“, каза инженер от фирмата. „Следвайки търсенето на мобилни услуги, всички работещи се стараем да предвидим очакванията на клиентите, за да се съобразим с тях“, допълни негов колега.

Специалистите на БТК подходиха с огромен професионализъм и прекараха часове в лаборатория „Клетъчни мрежи“, за да изготвят подходяща за учебния процес конфигурация на базова станция от четвърто поколение, инсталирана от тях в Училището в началото на месец октомври. Лабораторията ще бъде разширена с допълнителна техника и измервателна апаратура, която ще се ползва в научноизследователската работа на катедра „Електроника“. Доц. Георги Димитров и доц. Гроздю Грозев продължават да полагат усилия в посока на прехвърляне на опита със сигурността при мобилните наземни мрежи към морската индустрия. „В БТК работят и прилагат решения, които осигуряват покритие със сигнал през сателитен оператор. Този опит може да бъде заимстван при осигуряване на мобилна свързаност на корабите“, твърди доц. Димитров.

By | 2018-11-20T07:41:05+00:00 ноември 16th, 2018|2018, Новини, Посещения, Студенти|0 Comments

About the Author: