Home/2018, Министерство на отбраната, Новини, Събития, Състезания/Викторина „140 години от създаването на Българската армия“

Викторина „140 години от създаването на Българската армия“

През 2018-а се навършват 140 години от създаването на Българската армия. Сдружение „Българска зора“, съвместно с Министерство на отбраната, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Регионално управление на образованието – Габрово, Регионален исторически музей – Габрово, организираха провеждането на викторина в средните училища на тема: „140 години Българска армия“. Викторината се провежда в 3 кръга – вътрешноучилищен, регионален и национален. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе съорганизатор на регионалния кръг за Варна, който се проведе във Военния клуб в града, като представители бяха курсанти и преподаватели от катедра „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“.

Участниците във викторината отговаряха на въпроси, свързани с историята на Българската армия – от нейното създаване до наши дни, като част от тях са посветени на най-паметните сражения и знаменити военачалници, оставили диря не само в българската, но и в световната военна история.

Целите на викторината са да се възпитат учениците в уважение към българската държава и армия и в любов към България, да се повишат престижът на военната професия и интересът към нея, да се развият уменията за синтезирано и аргументирано представяне на определена тема.

About the Author: