Home/2018, Конференции, Новини, Празници, Събития/Първа международна конференция по морско инженерство и 25 години специалност „Електрообзавеждане на кораба“

Първа международна конференция по морско инженерство и 25 години специалност „Електрообзавеждане на кораба“

На 21.11.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе открита Първата международна конференция по морско инженерство, която ще се проведе в периода 21 – 23 ноември. Целта на конференцията е да се даде възможност за обмен на информация между младите учени, докторанти и постдокторанти, като се проследят и очертаят съвременните насоки на научните изследвания в областта на морското инженерство. Основните направления, в които са разработени докладите, са:

  • Научните постижения на младите учени;
  • Създаване на контакти между специалистите в морското инженерство;
  • Внедряване на научните постижения на младите учени;
  • Създаване на условия за формиране на съвместни колективи и разработване на съвместни научни проекти.

Конференцията бе открита от началника на Висшето военноморско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Той отбеляза и факта, че конференцията съвпада с честването на 25-годишнината от основаването на специалност „Електрообзавеждане на кораба“. „Завършилите тази специалност могат успешно да се реализират в корабостроенето и корабоплаването, като корабни електромеханици в световния морски и речен транспорт, електромеханици на плаващи обекти за усвояване на ресурсите на океана, корабни специалисти в корабостроителните и кораборемонтните фирми и пристанища, в проектантски организации“, отбеляза професор Медникаров.

About the Author: