Home/2018, Конференции, международни проекти, Новини, Посещения/Участие в конференция по програма на НАТО

Участие в конференция по програма на НАТО

На 21. и 22.11.2018 г. във Варшава, Полша, се проведе полско издание на програмата на НАТО – Piece and Security (SPS), в което представител на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе доц. д-р Сияна Люцканова. Срещата бе на високо равнище и бе открита от секретаря на отбраната на Република Полша – Томас Здзикот.

Програмата SPS на НАТО цели подпомагане на научното сътрудничество в областта на сигурността, съгласно приоритетите на Алианса, сред които са:

– Киберсигурност;

– Участие на жените в сигурността и отбраната;

– Нови технологии в сигурността.

SPS осигурява финансиране за международното научно сътрудничество между институции от страните членки и страните партньори на НАТО, като през 2017 г. годишният бюджет на програмата достига 11,3 млн. евро.

Доц. д-р Люцканова проведе среща с ръководителя на програмата – д-р Денис Юксел Бетен, и взе участие в конференцията и работните групи след това. Обсъдени бяха възможности за сътрудничество с научни организации от Полша, Румъния, Латвия и др.

About the Author: