Home/2018, Новини, СУК/Подновяване на сертификацията на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Подновяване на сертификацията на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

В периода 6.11. – 8.11.2018 г. бе осъществена визита за подновяване на одобрението на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс регистър.

Целта на настоящата визита за подновяване на одобрението бе да се оцени съответствието на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Водещи одитори на фирмата бяха г-жа Нели Мавродиева и г-н Емил Кожухаров.

В документите от одита се подчертава, че непрекъснатото подобрение в дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е демонстрирано с активна работа и приоритетно фокусиране в следните направления:

  • учебна дейност и образователни услуги;
  • акредитация на три нови докторски програми;
  • научноизследователска и приложна дейност;
  • конкурентоспособност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  • кадрово развитие на личния състав;
  • работа с обучаемите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
  • развитие и усъвършенстване на материално-техническата база;
  • финансово осигуряване на дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

В заключение се посочва, че резултатите от тази визита са показателни за продължаващото съответствие на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Вследствие на проведената визита бе подновена сертификацията на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за следващия тригодишен период.

By | 2018-12-04T13:19:39+00:00 декември 3rd, 2018|2018, Новини, СУК|0 Comments

About the Author: