Home/2019, Новини, Събития/Стартираха тестови изпитания с оксиводороден генератор

Стартираха тестови изпитания с оксиводороден генератор

На 1.02.2019 г., в изпълнение на рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност в областта на научните изследвания, между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и New Energy Corp. Ltd – София, се събра работна група в състав: к-н I р. доц. д-р Христо Христов, к-н III р. доц. д-р Ивайло Бакалов, доц. д-р Иван  Иванов, инж. Делян Делчев и инж. Александър Цанков.

В катедра „Корабни силови уредби“ бе инсталирано оборудване, предоставено от фирма New Energy Corp. Ltd. Бъдещите изпитания целят да се определят в тестови условия стойностите на мощностите, икономическите и токсичните показатели на дизелов двигател SKL 3NVD24 при работа със стандартно дизелово гориво и биодизел с оксиводородна газова смес, приготвяна от генератор. Въз основа на анализа на получените резултати трябва да бъде изготвена количествена оценка на влиянието на оксиводородната газова смес, подавана на входа на смукателния колектор, върху ефективните показатели на двигателя.

Изпитанията ще продължат няколко месеца, при спазване на изискванията на „Методика за провеждане на изпитания и експерименти“.

By | 2019-02-06T16:27:32+00:00 февруари 1st, 2019|2019, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: