Home/2019, Конференции, международни проекти, Новини, Посещения, проекти/Проект MENTORESS – жените в морските професии

Проект MENTORESS – жените в морските професии

В периода 4.02. – 6.02.2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведоха работни срещи по проекта MENTORESS (Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services) по програма „Еразъм+“. Проектът се осъществява благодарение на тясното сътрудничество между четири университета – Морския университет „Пири Рейс“ в Истанбул, Военноморската академия на Румъния – „Мирча чел Батран“, Военноморската академия в Гдиня, Полша, и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Важен елемент и заключителен етап на работните срещи бе Международната научна конференция на тема „Управление на различията в морската професия“, домакин на която бе Морско училище.

По време на конференцията бяха представени и обсъдени научните резултати от изследвания на теми, касаещи намаляването на различията между ролите и професионалния статус на жените и мъжете в морския сектор; мерки за премахване на неравенствата, включващи обучение, тренинги и др. Резултатите от проекта ще допринесат за актуалното развитие на морската индустрия и морската сигурност в национален и европейски мащаб с оглед на съвременните демографски предизвикателства, конкуренцията и недостига на висококвалифицирани морски кадри.

Доклади изнесоха представители на трите партньорски университета от Турция, Полша и Румъния. На конференцията присъстваха представители на български университети, държавната администрация, Военноморските сили на Република България, морския бизнес и др.

About the Author: