Home/2019, Новини, Посещения, Прием/Военноморско училище се представи на Кандидатстудентска борса в град Пловдив

Военноморско училище се представи на Кандидатстудентска борса в град Пловдив

На 25.02.2019 г. стартира 25-ото изложение на Кандидатстудентска борса в град Пловдив. В него се включиха 12 държавни висши учебни заведения. От създаването си до сега Борсата се явява като своеобразен център на българското висше образование, където кандидат-студентите получават цялостна и компетентна информация от първа ръка за възможностите и таксите на висшите училища. Борсата е мястото, където младежите могат да направят своя избор къде да продължат обучението и развитието си като специалисти в различни области.

Традиционно ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се включи в Кандидатстудентската борса с щанд, на който бяха посрещнати всички заинтересовани младежи. Освен че получиха информационни материали, те успяха да зададат и своите въпроси към представителите на Морско училище. На Борсата бяха промотирани и най-новите специалности: „Киберсигурност“ – със срок на обучение 4 години за студенти, и специализация „Кибероперации“ – със срок на обучение 5 години за курсанти. След успешно завършване курсантите придобиват две образователно-квалификационни степени: бакалавър по гражданската специалност „Киберсигурност“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ и бакалавър по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Кибероперации“, в професионално направление „Военно дело“. На същите се присвоява военното звание „лейтенант“.

By | 2019-02-27T12:35:22+00:00 февруари 25th, 2019|2019, Новини, Посещения, Прием|0 Comments

About the Author: