Home/2019, Делегация, Новини, Посещения/Възпитаници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са предпочитан екипаж на корабите на Ray Shipping

Възпитаници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са предпочитан екипаж на корабите на Ray Shipping

На 28.02.2019 г. на официална визита бе г-н Ейбрахам Унгар, на когото през 2013 г. с решение на Академичния съвет бе присвоено почетното звание „доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Той бе посрещнат от флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Началникът на Морско училище представи брифинг пред г-н Унгар, презентирайки мисиите, традициите, обучението на курсанти и студенти, както и осъвременяването на учебно-материалната база, с която флотската Алма матер разполага. Г-н Унгар посети катедра „Корабни силови уредби“. Той се запозна и със симулатора Königsberg, който е с уникален двигател с електронно управление на газоразпределението. Беше му представен и Центърът за интегрирано обучение и мониторинг на бреговата зона. Делегацията остана впечатлена също и от православния храм, който се строи в двора на Морско училище, и от факта, че в основата на храма, който ще носи името на покровителя на моряците – св. Николай, е положен камък, взет от първата сграда на Училището, когато се е помещавало в град Русе.

Корабоплавателната компания Ray Shipping LTD понастоящем разполага с 60 кораба за превоз на автомобили. Над 1500 български офицери – капитани и механици, са част от екипажите, като 80% от тях са възпитаници на Морско училище.

Г-н Унгар има важна роля и заслуги за развитието на морското образование в Република България и в частност – за подпомагане на професионалната реализация на възпитаници на Военноморско училище. Повече от 25 години компанията му работи в тясно сътрудничество с Училището. С подкрепата на Ray Shipping в Училището е изградена учебна зала за изучаване на мореходността на кораба, носеща името на компанията.

 

By | 2019-02-28T17:11:50+00:00 февруари 28th, 2019|2019, Делегация, Новини, Посещения|0 Comments

About the Author: