Home/2019, Министерство на отбраната, Новини, Посещения, семинар/Семинар за актуализиране на военното образование в страната

Семинар за актуализиране на военното образование в страната

На 6 март 2019 г., по време на оперативния Сбор на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, се проведе семинар на тема „Актуализиране на учебно-плановата документация в съответствие с тенденциите на военната професия“.

Лектори от Морско училище изнесоха доклади във връзка с основните тенденции, формиращи изискванията към военното образование. Бяха разгледани съвременните акценти в подготовката на военните и морските специалисти, както и варианти на концепция за актуализиране на военното образование. Една от актуалните теми, които бяха засегнати, е свързана с „Перспективи за развитие на нови военни специализации“. Основната цел на семинара е да се направи преглед на военното образование, да се разгледат нови перспективи и направления, чрез които да бъде отговорено адекватно на изискванията на Въоръжените сили.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е лидер във военноморското образование и заема водеща роля в процеса на актуализиране на военното образование в страната. Училището е част от програмата на НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Programme – Програма за усъвършенстване на военното образование). Също така участва и в Международната асоциация на морските университети (International Association of Maritime Universities – IAMU). IAMU е международна общност от университети, посветили своята дейност на високото качество на морското обучение и морската практика, както и на изследвания в сферата на морските науки.

Официални гости на семинара бяха: полковник Милен Илиев – началник на отдел „Образование и квалификация“ в Дирекция „Управление на човешките ресурси“, проф. д-р Даниела Тодорова – ректор на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, проф. д.т.н. Петър Колев – заместник-ректор на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, полк. доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научна част на ВА „Г. С. Раковски“, к-н II ранг д-р Красимир Костадинов – началник на катедра ВМС, полк. проф. д-р инж. Дилян Димитров – декан на Факултет „Артилерия, ПВО И КИС“ към НВУ „Васил Левски“, полк. доц. д-р Живко Петров – заместник-декан на Факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“, подп. доц. д-р Илиян Ангелов – заместник-декан на Факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, полк. д-р инж. Димитър Кирков – директор на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

About the Author: