Home/2019, Еразъм, Новини, проекти/Проект MENTORESS – обучителен курс за жените в морските професии

Проект MENTORESS – обучителен курс за жените в морските професии

На 11 март 2019 г. в конферентната зала на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ тържествено бе открит обучителен курс по проекта MENTORESS (Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services) по програма „Еразъм+“. Курсът е на тема: „Лидерство и управление на различията в морската професия“, и ще протече в следващите 5 дена.

В курса участват представители на четири университета – Морския университет „Пири Рейс“ в Истанбул, Военноморската академия на Румъния – „Мирча чел Батран“, Военноморската академия в Гдиня, Полша, и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, които работят в тясно сътрудничество по проекта MENTORESS.

По време на курса ще бъдат представени и обсъдени доклади по теми, касаещи намаляването на различията между ролите и професионалния статус на жените и мъжете в морския сектор и мерките за премахване на неравенствата. Резултатите от проекта ще допринесат за актуалното развитие на морската индустрия и морската сигурност в национален и европейски мащаб, с оглед на съвременните демографски предизвикателства, конкуренцията и недостига на висококвалифицирани морски кадри.

По време на обучителния курс доклади ще изнесат: началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, заместник-началникът по учебната и научна дейност – к-н I р. проф. д-р Калин Калинов, к-н II р. д-р Тодор Калинов, проф. Димитър Канев, доц. д-р Сияна Люцканова и полковник доц. д-р Невена Атанасова от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ – Велико Търново.

Темите, които ще бъдат засегнати по време на курса, са свързани с тенденциите и предизвикателствата в обучението по морско лидерство в контекста на интеграцията на жените, пристрастия и сривове, добри практики за прилагане на равнопоставеността на половете във Въоръжените сили. Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров ще изнесе доклад на тема: OODA Loop (Цикълът „наблюдение – ориентиране – решение – действие“) в контекста на разликата между половете.

Целта на обучителния курс е да бъдат подготвени лектори и ментори по темата с оглед бъдещо приложение в обучението на морските кадри.

By | 2019-03-11T14:33:34+00:00 март 11th, 2019|2019, Еразъм, Новини, проекти|0 Comments

About the Author: