Home/2019, Новини, Събития/Морско училище – част от „Киберрицарите“

Морско училище – част от „Киберрицарите“

На 16 март 2019 г., Ректорът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров, флот. адм. проф. двн Боян Медникаров гостува на церемония по откриване на 2 нови магистърски програми в сферата на Киберсигурността в рамките на проект  за създаване на „Черноморска академия за сигурност“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ безспорно бе една от първите институции, която обърна внимание на това, че в световен план има голяма липса на кадри с образование „Киберсигурност“ и „Кибероперации“, и откри подобни специализации. Специализацията „Кибероперации“ подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежова сигурност в различни системи, използвани в Българската армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната. В бъдещата си работа те ще отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството. След завършването си випускниците ще заемат начални длъжности като администратор в комуникационно-информационни центрове на Въоръжените сили на Република България, инженер по поддръжка в център за управление и киберотбрана, администратор в център за реагиране на компютърни инциденти и други.

На събитието присъстваха световноизвестни експерти, учени, изследователи и представители на бизнеса, сред които: акад. Стефан Воденичаров – министър на образованието и науката през 2013 г., председател на Българската  академия на науките, вписан в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство, акад. Ячко Иванов – един от доайените на българската наука; чл.-кор. Стефан Хаджитодоров – директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, проф. Радослав Йошинов – директор на Лабораторията по телематика в Института по математика и информатика на БАН и създател на БИОМ (Българската изследователска и образователна мрежа), Евгения Руских – представител на най-голямата европейска компания, специализирана в разработката на антивирусен софтуер „Лаборатория Касперски“, Владимир Бронфенбренер – експерт по международни отношения и сигурност от Израел, д-р Дейвид Хемпсън, председател на фондация „Визия за научен и технологичен растеж“, Данаил Папазов, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна“ ЕАД, и др. Много студенти и преподаватели проявиха интерес към събитието.

By | 2019-03-25T13:42:13+00:00 март 16th, 2019|2019, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: