Home/2019, Новини, Събития/Предвиждат се инвестиции в бъдещето на морското образование

Предвиждат се инвестиции в бъдещето на морското образование

В периода от 12 – 14 април 2019 г. се проведе семинар на тема „Бъдещето на морското образование – управление на инвестициите“. В рамките на семинара бяха изнесени доклади и обсъдени теми, свързани с:

– Бъдещето на морското образование;

– Възможности за преминаване към финансиране на военнообразователната система по чл. 91 от Закона за висшето образование;

– Възможности за обучение на чуждестранни курсанти във висшите военни училища;

– Проблеми в развитието на академичния състав във военнообразователната система;

– Инвестиционни проекти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Участници в семинара бяха: генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, господин Людмил Михайлов – директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“, полковник Милен Илиев – началник на отдел „Образование и квалификация“ в Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“, полковник Антон Атанасов от Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“, господин Валери Коцовски – началник на отдел „Финансиране на висшето образование и студентско кредитиране“ към Министерството на образованието, доц. д-р Кирил Киров – заместник-ректор „Академичен състав и координация“, к.д.п. Георги Генчев – експерт „Контрол и координация на морските дейности“. Представители на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха: флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на Училището, к-н I ранг проф. д-р Калин Калинов – заместник-началник по учебната и научна дейност, к-н I ранг (о.р.) Светослав Димитранов – помощник-ректор на Училището, полковник (о.р.) Трайко Стойков – помощник-ректор, к-н II ранг Вълчо Атанасов – началник на отдел „Учебна и научна дейност“, проф. д-р Димитър Димитракиев – ръководител на катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“, проф. д-р Светлана Димитракиева – катедра „Мениджмънт и логистика“.

By | 2019-04-16T17:02:40+00:00 април 14th, 2019|2019, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: