„Технологично изложение – 2019“

Home/2019, Научни конференции, научни проекти, Новини/„Технологично изложение – 2019“

„Технологично изложение – 2019“

На 8 май 2019 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе домакин на „Технологично изложение – 2019“, съвместен проект между Морско училище и Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“ – БАН.

В рамките на изложението бяха представени научни доклади и технологични разработки, осигуряващи всеобхватното наблюдение на надводната и подводната обстановка, както и съвременни технологии за контрол на морската среда.

Изложението бе открито с пленарен доклад, представен от началника на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, на тема „Предизвикателствата пред военното образование в Република България“.

По време на първия панел бяха изложени проучванията на проф. Чавдар Александров – „Обработка на радиолокационни изображения от „Сентинел 1“ за откриване на кораби на морската повърхност“, на гл. ас. д-р Александър Коларов – „Системи за заглушаване на подводни комуникации“, и на доц. д-р Ясен Хаджитодоров – „Мониторинг на хидрологични характеристики и управление на подводни средства“.

Във втория панел бяха представени доклади от проф. д.н. Николай Личков – „Устройство за борба с безпилотни летателни апарати“, к-н I ранг доц. д-р Николай Колев – „Експериментална радарна постановка с линейна честотна модулация на сигнала“, к-н I ранг проф. д-р Калин Калинов – „Изследователски капацитет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и перспективи за развитието му“.

На изложението учените от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ представиха свои нови разработки, свързани с контрола на морските пространства на страната. Академик Воденичаров обясни, че в момента се работи по патентоването на система, която дава възможност да бъдат спрени комуникациите на дроновете, които действат под вода.

Официални гости, които присъстваха на откриването, бяха: заместник-кметът на Община Варна – г-н Коста Базитов, председателят на БАН – академик д.м.н. Юлиан Ревалски, академик Стефан Воденичаров, директорът на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН – професор д.т.н. Людмил Дренчев, главният инспектор на Министерството на обраната – контраадмирал о.з. Валентин Гагашев, началник-щабът на ВМС – к-н I ранг Камен Кукуров, представител на ВМС на Италия – к-н I р. Антонио Скуео.

About the Author: