Home/2019, акредитация, Новини, Посещения/Акредитация в Морско училище

Акредитация в Морско училище

От 7.05. до 9.05.2019 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе експертна група на НАОА по процедура за програмна акредитация на докторски програми „Организация и управление на въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ и „Военна психология“ от професионално направление „Психология“.

Състав на експертната група:

  • професор д.н. Майяна Митевска-Енчева, от Университет по библиотекознание и информационни технологии, ръководител на процедурата;
  • професор д.н. Севдалина Димитрова, наблюдаваща процедурата;
  • доцент д-р Ваня Христова от ВСУ „Черноризец Храбър“.

Процедура по програмна акредитация  бе извършена и на специалност от регулираните професии „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ от професионално направление „Военно дело“.

Състав на експертната група:

  • професор д.н. Севдалина Димитрова, наблюдаваща процедурата;
  • професор д-р Евгени Манев от Университет по библиотекознание и информационни технологии, ръководител на процедурата;
  • професор д-р Емил Люцканов от Център за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към БАН.

 

В дните на акредитация експертната група се срещна с академичното ръководство на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Наблюдаващите се запознаха с  политиката на Морско училище за осигуряване на качеството на обучение, с процедурите за разработване и обновяване на докторските програми, със структурите и разработените вътрешнонормативни документи за функционирането на системата за подготовка на докторанти, както и с финансовата осигуреност на докторантите.

На експертната група бяха показани материално-техническата и информационна база, необходима за учебно-преподавателската и научноизследователската дейност, Кариерният център и университетската Библиотека.

В рамките на акредитацията експертната група участва в среща с работодатели от военни формирования, които заявиха, че са изключително доволни от професионалните знания и умения, които получават курсантите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

На 9.05.2019 г., последния ден от акредитацията, експертната група ще заседава и ще се проведе заключителна среща с академичното ръководство.

About the Author: