Home/2019, Курсанти, Новини, Посещения/Във Военноморско училище се проведе международно учение

Във Военноморско училище се проведе международно учение

В периода 7 – 10 май 2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе компютърно подпомагано учение по тактическо маневриране с участието на курсанти от България, Румъния, Полша и Украйна. Те бяха разделени на 3 екипажа, като във всеки един от тях имаше представители на всички страни участници. По време на учението бяха отработени действия в симулационна среда, като съвместно плаване на корабите в различни формации и плаване в прости и сложни условия.

Учението е добра основа за натрупване на практически опит при работа в многонационална среда. Благодарение на това курсантите усъвършенстват уменията си за работа в екип, изграждат в себе си лидерски качества и същевременно създават приятелски отношения.

About the Author: