Home/2019, Новини, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 15.05.2019 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Мавродиева.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

– Програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“;

– Акредитация на докторски програми „Военна психология“ и „Организация и управление на въоръжените сили“;

– Успешно участие в проекти с различно финансиране;

– Стартиране на обучение за придобиване на ОКС „Бакалавър“, специалност „Киберсигурност“, и специализация за курсанти „Кибероперации“.

By | 2019-05-23T13:30:14+00:00 май 16th, 2019|2019, Новини, СУК|0 Comments

About the Author: