Home/2019, Делегация, Новини, Посещения, работна среща, Събития/Работна среща на Секретариата на Дунавската комисия

Работна среща на Секретариата на Дунавската комисия

На 17 юни 2019 г. представителна група от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в състав началникът на Училището флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров и заместник – началникът по учебната и научна част к-н I ранг професор д-р Калин Калинов, посети Секретариата на Дунавската комисия със седалище в гр. Будапеща, Унгария.  Комисията осигурява режима на свободно корабоплаване по река Дунав, извършва дейности за подобряване на корабоплаването. Тя изготвя препоръки до дунавските държави за извършване на специфични дейности, както и препоръки до специалните речни администрации. Установява единна система на навигационната пътна уредба по цялото плавателно течение на Дунава. Уеднаквява правилата на речния надзор, координира хидрометеорологичната служба. Страни членки на Дунавската комисия са 11 държави – Австрия,  България, Германия, Унгария, Румъния, Русия, Молдова, Украйна, Словакия, Сърбия и Хърватия.

Делегацията взе участие в среща, по време на която бяха обсъдени въпроси, свързани с подготовката на офицерски кадри за речното корабоплаване, както и възможности за участие в различни образователно – научни проекти. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ получи покана да бъде постоянен наблюдател в експертна група, която се занимава с проблемите на стандартите за подготовка на офицерски речни кадри. Предложено бе и участие в работна група касаеща сигурността при корабоплаването.

About the Author: